Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
24
24.2.2020 Třídní schůzka pro zájemce o příměstské tábory
25 26
My jsme malí muzkanti v Knihovně Kroměřížska
27 28 29 1
2 3 4 5 6 7
7.3.2020 Vystoupení u příležitosti MDŽ v Měrůtkách
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
ZRUŠENO 24.3. Fotografování dětí u příležitosti Dne matek
25
ZRUŠENO-25.3.2020 Návštěva Muzea Kroměřížska, Lidový rok
26 27 28 29
30 31
31.3. Malá zkouška předškoláků-hravě
1
Zrušeno 1.4. Návštěva tělocvičny Fithouse v Kroměříži
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče

Pro rodiče

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s paní učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny. Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.

2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě paní učitelce ve třídě.

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá.

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Pedagogické pracovnice mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto informaci neprodleně ohlásit v MŠ.

5. Dítě do MŠ potřebuje: kompletní náhradní oblečení pro pobyt venku,příp. i pláštěnku a gumovky,náhradní spodní prádlo, bačkůrky s pevnou patou - ne pantofle, pyžamo - vše řádně označené a uložené ve své skříňce.

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné a provozní náklady.

9. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

11. Rodiče mají právo na konzultaci s pedagogickými pracovníky školy.

12. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy když:
- dítě nedochází do MŠ déle než dva týdny bez omluvy,
- zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné,
- je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby.

13. Rodiče mohou své dítě odhlásit z mateřské školy, ale pouze písemně, jinak budou hradit "školné".

14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby předání dítěte rodiči nebo jeho zástupci.

15. Informace obdrží rodiče písemně při zápisu dítěte do MŠ.