Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7
Zápis dětí do Mateřské školy Lutopecny pro šk. rok 2024/25
Výsledek přijímacího řízení pro šk. rok 2024-25
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
21.5. Dobrodružná cesta na ,,Divoký západ"
22 23 24 25 26
27
Fotografování dětí 27.5.2024
28
28.5. 2024 Za divadlem do Zlobic
29 30
30.5. Výprava do Počenic na sportovní klání
31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Připomínka výše úplaty na školní rok 2019/20

Připomínka výše úplaty na školní rok 2019/20Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/20

 

  1. Ředitelka mateřské školy stanovuje pro školní rok 2019/2020, který začíná dnem 1.9.2019 a končí  31.8.2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400,-Kč.
  2. Rodiče jsou povinni hradit úplatu od data nástupu do MŠ, které je uvedeno na Rozhodnutí o přijetí  dítěte do mateřské školy, i když se datum se skutečným nástupem dítěte do MŠ neshoduje.
  3. Úplatu budou zákonní zástupci dítěte provádět bezhotovostní platbou na účet školy 1484096399/0800 nejpozději však do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Výjimkou bude prázdninové období. V tomto případě bude současně stanoven termín doby uzavření provozu mateřské školy, poměrná výše úplaty a datum splatnosti úplaty.
  4. Osvobozen od úplaty bude ten zákonný zástupce,  který včas předloží ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc a doklad o pobírání dávek pěstounské péče nebo sociálního příplatku stanovený § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb. o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na později doložené žádosti ( tzn. po patnáctém dni následujícího měsíce ) nebude brán zřetel  a úplatu za předškolní vzdělávání musí zákonný zástupce uhradit.
  5. Vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je bezúplatné. 
  6. Na měsíce červenec a srpen, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, stanoví ředitelka mateřské školy takovou výši úplaty, která bude odpovídat rozsahu přerušení provozu mateřské školy. Výše úplaty bude stanovena pevně pro všechny děti. Prázdninová výše úplaty bude zveřejněna na nástěnce školy současně s oznámením o přerušení provozu mateřské školy.
  7. Při neuhrazení úplaty ( dle § 35 školského zákona) za předškolní vzdělávání do patnáctého dne následujícího měsíce za měsíc předchozí, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout  o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Účinnost : 1. 9. 2019

Tento dokument je ke stažení ve formátu pdf v sekci DOKUMENTY. V této sekci najdete také výpočet úplaty.