Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Projektový den - Den Země
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Označení

Obsah položky

 

 

1. Název

 

 

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž

 

2. Důvod a způsob založení

 

Hlavní činností mateřské školy je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

 

Dne 1.9.1996 byla škola založena Obcí Lutopecny  na základě usnesení a se souhlasem Školského úřadu v Kroměříži.

Zřizovatel: Obec Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

 Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem (RED_IZO) 600 118 037, datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2003.

3. Organizační struktura

 1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů organizace. Ředitelka školy jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých může škola vstupovat a to zejména ve věcech výchovně vzdělávacích, obchodních a v oblasti pracovně právních vztahů příspěvkové organizace.
 2. Na škole není zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy, pro vyřizování nezbytných řídících a správních úkonů v době nepřítomnosti ředitelky školy je stanovena zastupující učitelka.

4. Kontaktní spojení

tel.: 573 340 731

mobil: 739 769 108

 

4.1Kontaktní poštovní adresa

 

 Mateřská škola Lutopecny , okres Kroměříž, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Lutopecny , okres Kroměříž, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

 

4.3 Úřední hodiny

 

V provozní době - dle domluvy

 

 

5. Bankovní spojení

1484096399/0800

 

6. IČ

75001675

 

7. DIČ

Mateřská škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

Školní řád
Organizační řád
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Stanovení úplaty
Provozní řád

 

8.2 Rozpočet

 

www.mslutopecny.cz

9. Žádosti o informace

 

 • Osobně v kanceláři školy, formulář ke stažení  zde:žádost o poskytnutí informace.pdf
 • Písemně - osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy:
  Mateřská škola Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž
 • E-mailem: mslutopecny@centrum.cz
 • Telefonicky: 573 340 731, 739 169 108

10. Příjem žádostí

Osobně v kanceláři školy

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí:

 • Osobně v kanceláři, poštou na adresu školy
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

-

14. Předpisy

https://www.msmt.cz/dokumenty
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Zákon o pedagogických pracovnících č. 564/200 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací

-

 

16. Licenční smlouvy

-

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2019 zde: vyrocni_zprava_2019.pdf