Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Oznámení o přerušení provozu školy v období hlavních prázdnin
31 1
Začátek školního roku 2021/22
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Měření očí
24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22

(Informace o zápisu do Mateřské školy Lutopecny pro školní rok 2022/23 budou zveřejněny během měsíce března - dubna 2022).

 

KDY?

Podávání žádostí k přijetí do mateřské školy, tzv. zápis, proběhne v letošním roce v celém období od:

2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

 

 

JAK?

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1.Osobním podáním dne 13. 5. 2021 od 8.30 – 15.00 hodin v ředitelně školy. V případě osobního podání je také možné si telefonicky domluvit jiný termín na telefonním čísle 739 169 108.

nebo

2. Poštou na adresu Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž. Spolu s žádostí zašlete kopii rodného listu dítěte.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

 

Dítěti bude přiděleno registrační číslo, které bude zákonným zástupcům zasláno e-mailem, při osobní návštěvě předáno osobně.

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle poštou:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost si stáhnete níže.
 • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – poštou zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
 • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

 

DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ ODEVZDÁTE PO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 1. Evidenční list
 2. Dotazník pro nové děti
 3. Souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií
 4. Přihlášku ke stravování
 5. Pověření k vyzvedávání dětí

(povinnost dokládat očkování se netýká předškolních dětí)

 

KDE NAJDU TYTO DOKUMENTY?

(DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE)

Na webových stránkách školy www.mslutopecny.cz  sekce PRO RODIČE, podsekce  ZÁPIS. 

 

NA CO SI DÁT POZOR?

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku. Musí být přihlášeny i ty děti, které nastoupí v průběhu celého školního roku 2021/2022.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

 

Do mateřské školy budou přednostně přijímány:

 

 1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a mají trvalý pobyt v obci Lutopecny, Měrůtky.

 

 1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, které mají trvalý pobyt v obci Lutopecny, Měrůtky.

 

 1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, které nemají trvalý pobyt v obci Lutopecny, Měrůtky.

 

 

 

Kritéria

Body

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci Lutopecny, Měrůtky

10

Trvalý pobyt mimo obec Lutopecny, Měrůtky

5

Věk dítěte

5 a více let

10

4 roky

9

3 roky

8

2 roky

7

   

Individuální situace

MŠ navštěvuje sourozenec

5

 

 

 • Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí uchazečů je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.
 • V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující trvalé bydliště dítěte a následně datum narození.

 

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Bude postupovat podle stanovených kritérií. Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu dětí pod registračními čísly na webových stránkách školy, na přístupném místě ve škole a veřejných nástěnkách v Lutopecnách a Měrůtkách.

 

Termín zveřejnění výsledku zápisu: 25. 5. 2021

Termín sejmutí výsledu zápisu: 15.6.2021

 

Školní rok 2021/22 pro nově přijaté děti začíná 1.9.2021.

 

Mgr. Hana Michová,

ředitelka MŠ Lutopecny

573 340 731, 739 169 108

reditel@mslutopecny.cz

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

1.Žádost o přijetí dítěte do MŠ Lutopecny, školní rok 2021,22.docx

2.Evidenční list do školní matriky.docx

3.Dotaznik pro nové děti.odt

4. Souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií.docx

5.Přihláška_ke_stravování_děti.doc

6.SMS_CR_-_povereni_k vyzvedávání dle GDPR.docx