Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
29
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
30
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
31
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
1
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
2
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
3
Rozhodnutí o přerušení provozu o vánočních svátcích 2020
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Příměstské tábory

Příměstské tábory při MŠ Lutopecnylogoeu.png

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do realizace projektu „Příměstské tábory Lutopecny“. Projekt je zaměřen na prorodinné opatření, jímž je realizace příměstského tábora, které je určeno pracujícím rodičům dětí a jenž podporuje rodiny v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti. Toto opatření přispívá k slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatněnosti na trhu práce. Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování tak, aby mohli být rodiče v zaměstnání.  Realizace projektu je zahájena od 1.1.2020 a potrvá do 31.12.2022. Každoročně po dobu tří let se během letních prázdnin uskuteční tři turnusy příměstských táborů.

 

Vaše dítě tak může prostřednictvím projektu v tomto školním roce od 12.července 2021 navštěvovat tři turnusy příměstského tábora.

Provoz příměstských táborů v roce 2021

  • 1. turnus: 12.7.-17.7. 2021,
  • 2. turnus: 19.7.-23.7. 2021,
  • 3. turnus: 23.8.-27.8. 2021 

Aktivity každého turnusu jsou popsány v anotaci níže.

 

Vážení rodiče, pokud máte zájem o výše nabízené služby, prosím kontaktujte paní asistentku Kristýnu Přibylovou, e-mail: skolka@mslutopecny.cz 

nejpozději do 31.3.2021.

Všechny potřebné dokumenty ke stažení najdete níže.

Péče o Vaše děti je zcela bezplatná (vyjma stravného a výletů).

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Příměstské tábory Lutopecny“, který je realizovaný a financovaný s podporou ESF,

Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014007

 

Anotace tří turnusů příměstského tábora v roce 2021 v odkazech:

 

Anotace 3. turnusu,,Tábornickými vrátky za zvířaty 23.8.-27.8. 2021.pdf

Anotace 2. turnusu,,Cesta do pravěku´´ 19.7.-23.7. 2021(1).pdf

Anotace 1. turnusu ,,Poznáváme naši vlast´´ 12.7.-17.7. 2021(1).pdf 

LETÁK_příměstské_tábory.pdf

 

 

Dokumenty potřebné k přihlášení dítěte na příměstský tábor ke stažení v odkazech:

  1. Smlouva o poskytování služeb péče o děti: jedna smlouva platí pro všechny tři turnusy na jedno či více sourozenců. Tato smlouva musí být vyplněna s datem 1.7.2021.

1.smlouva_ke_vsem_turnusum[4].pdf

     2. Přihláška na turnus: každé dítě na každý turnus zvlášť

2.A_prihlaska_na_1._tabor_Lutopecny[3].pdf

2.B_prihlaska_na_2._tabor_Lutopecny[1].pdf

2.C_prihlaska_na_3._tabor_Lutopecny[1].pdf

     3. Bezinfekčnost dítěte: odevzdává se v den nástupu dítěte na tábor

3.potvrzeni_o_bezinfekcnosti[1].pdf

      4. Formulář - Odchod dítěte: pro rodiče starších dětí, aby mohly odejít samy

4. formulář odchod dítěte.pdf

      5. Monitorovací list podpořené osoby: prosím, vyplňte základní informace o obou rodičích (hlavně adresu trvalého pobytu)

5.Monitorovací_list_podpořené_osoby_(verze_6)(1).pdf

      6.Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

6.Potvrzeni_o_postaveni_podporene_osoby_na_trhu_prace.pdf

 - zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru, OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

 - nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace), osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu

- osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 

Mgr. Hana Michová

ředitelka školy